معاون عمرانی و شهرسازی شهرداری نصیرشهر از اجرای جدولگذاری خیابان مدرس و شقایق ۱۹ و لکه گیری و روکش آسفالت سحر پنجم و بهار یکم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر؛امیر حسین مصور با تاکید بر اجرای پروژه های جدولگذاری و آسفالت در سطح شهر افزود: شهرداری نصیرشهر با هدف هدایت آبهای سطحی و همچنین ترمیم روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی در طرح نهضت آسفالت اقدام به لکه گیری و بهسازی روکش آسفالت و همچنین جدولگذاری نموده است.
وی تصریح کرد: اجرای جدولگذاری و لکه گیری معابر عمومی مطابق با رصد و نیازسنجی ،هرساله و در راستای رضایتمندی شهروندان صورت می گیرد.
مصور ابراز کرد: جدولگذاری خیابان مدرس و شقایق ۱۹ و لکه گیری و روکش آسفالت سحر پنجم و بهار یکم نیز بخشی از اجرای پروژه نهضت آسفالت معابر عمومی شهر بوده که اجرا شد.