معاونت خدمات شهر شهرداری نصیرشهر از بهسازی روشنایی معابر عمومی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر؛عباس جوادی در تائید این خبر افزود: شهرداری با همکاری اداره برق شهرستان رباط کریم و با هدف ارامش و ارتقای امنیت در معابر نصیرشهر اجرا می شود.
گفتنی است شهروندان می توانند با شماره تلفن ۵۶۸۷۷۱۵۳ و یا ثبت در سامانه خدماتی ۱۳۷ به آدرس https://137.nasirshahr.ir/ شهرداری را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.