شهردار نصیرشهر در ملاقات مردمی افزود: عطر مدیریت در نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت به مردم است و فلسفه وجودی این انقلاب جز خدمتگزاری نیست.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر؛ فرشاد شهسواری شهردار در دیدار مردمی خود که سه شنبه هرهفته از ساعت ۹ صسبح آغاز می شود ، بر خدمتگزاری مدیران شهرداری به مردم بعنوان ولی نعمت تاکید کرد.

گفتنی است در این ملاقات چهره به چهره فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر با ۳۵ شهروند دیدار و دستوات لازم را در راستای رفع مشکلات صادر کرد.