شهردار نصیرشهر در پاسخ به مطالبه شهروندان در راستای رفع مشکلات بوستان شهید رجایی از رفع مشکلات در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در پی انتشار مشکلات بوستان شهید رجایی افزود: بازپیرایی این بوستان در دستور کار قرار دارد و بزودی عملیات اجرایی صورت خواهد گرفت.
شهردار نصیرشهر تصریح کرد: رسیدگی به فضای سبز ، بهسازی سرویس های بهداشتی و سرویس آبخوری، تعمیرات دیوارهای بوستان و تعویض لوازم بازی کودکان در دستور کار شهرداری قرار دارد.
شهسواری بیان کرد: حفظ و نگهداری بوستان ها با مشارکت و احساس تعلق امکانات عمومی شهروندان میسر است و استفاده صحیح احترام به حقوق شهروندی است.