شهردار نصیرشهر از بهسازی  و لکه گیری روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسورای در تائید این خبر افزود: در ادامه اجرای طرح نهضت آسفالت ، خیابان مدرس و کوچه های لاله دوم و رضوان هفتم  لکه گیری شد.

عالی ترین مقام مدیریت شهری نصیرشهر تاکید کرد: پروژه  بهسازی روکش آسفالت با سرعت و کیفیت مطلوبی اجرایی می شود و این طرح همه محله ها را شامل می شود.

شهسواری بیان کرد: از ابتدای اجرای این طرح حجم وسیعی از معابر اصلی و فرعی شهر لکه گیری و بهسازی شده تا پایان اجرای این طرح سیمای شهر متفاوت خواهد شد.