شهردار نصیرشهر افزود: همدلی و نگاه توسعه ای اعضای شورای اسلامی نصیرشهر الگویی مناسب برای دیگر شهرها خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری ضمن تبریک کسب رتبه برتر شورای اسلامی نصیرشهر در بین شوراهای شهرستان رباط کریم، اظهار داشت: همسویی و همدلی اعضای پارلمان محلی با شهرداری با نگاه توزیع متوازن امکانات و نظارت بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری می تواند الگویی مناسب برای شوراهی اسلامی دیگر شهرها باشد.

وی تصریح کرد: مردمسالاری  در شورای اسلامی عینیت یافت و مردم با مشارکت خود نقش مدیریتی خود را در اداره شهر ایفا می کنند.

گفتنی است از مهمترین شاخصه های انتخاب شورای شهر برتر، اهتمام در انتخاب شهردار کارآمد، نظارت موثر بر عملکرد شهرداری، حضور موثر در جلسات، اهتمام در رعایت قوانین و مقررات بوده است.