به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : سرهنگ جمشیدی رئیس راهور شهرستان رباط کریم با حضور در دفتر شهردار نصیرشهر از اختصاص زمین جهت ساخت ساختمان راهور و مساعدت‌های شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر در جهت استقرار پلیس راهور در نصیرشهر قدردانی کردند.

همچنین مهندس رنجی شهردار نصیرشهر نیز از سرهنگ جمشیدی خواستند تا در روزهای پایانی سال نگاه ویژه‌ای به نصیر شهر داشته باشند تا عبور و مرور شهروندان نصیر شهر در روزهای شلوغ آخر سال با مشکل مواجه نباشد.