شهردار نصیرشهر در سومین دیدار مردمی ، ۴ ساعت به مطالبات شهروندان رسیدگی کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در این دیدار که به مدت ۴ ساعت به طول انجامید با ۳۰ شهروند دیدار چهره به چهره داشت.

گفتنی است در این دیدار دریافت جواز ساخت، انشعابات و بیان مشکلات شهری از مهمترین خواسته های شهروندان نصیرشهر از شهردار بود.