شهردار نصیرشهر با ۲۳ شهروند دیدار چهره به چهره داشت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، در دومین دیدار چهره به چهره خود و به منظور تسریع در رسیدگی به مشکلات شهروندان؛ با حضور مسئول شهرسازی در محل دفتر شهردار برگزار شد و جمعی از شهروندان ضمن ملاقات حضوری با فرشاد شسهواری به طرح و بیان برخی از مشکلات و معضلات شهروندی پرداختند.

گفتنی اس در این جلسه شهردار نصیرشهر ضمن آگاهی از مشکلات و معضلات شهروندان در زمینه مسائل مرتبط به حوزه کاری شهرداری و ارائه رهنمودهای لازم، دستورات مقتضی را به منظور رسیدگی به دغدغه های شهروندان در کوتاهترین زمان و همچنین در چارچوب قوانین شهرداری صادر نمود.