شهردار نصیرشهر از کلنگ زنی چند پروژه مهم بهداشتی، ورزشی و تفریحی در سال جدید خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به سال تحول پروژه های عمرانی افزود: شهرداری در سال مهار تورم و رشد تولید با کلنگ زنی چندین پروژه تحولی در سرانه های بهداشتی، ورزشی ، فرهنگی ، فضای سبز و آموزشی رقم می خورد.

عالی ترین مقام مدیریت شهری نصیرشهر تصریح کرد: شورای اسلامی با نگاه مطلوب در توسعه متوازن امکانات شهرداری را در خدمت رسانی هرچه بهتر یاری می کنند.

شهسواری بیان داشت: احداث درمانگاه تخصصی، احداث زورخانه، احداث بوستان دوستدار کودک و همچنین احداث بوستان محله ای بخشی از پروژه های عمرانی در سالجاری خواهد بود.