معاونت خدمات شهر شهرداری نصیرشهر از چمن زنی فضای سبز بوستان شهدای گمنام خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، عباس جوادی افزود: کی از مهم ترین فعالیت های سبزبانان منطقه جهت حفظ فضای سبز، وجین و هرس درختان و چمن ها می باشد که علاوه بر تقویت آنها، نقش چشمگیری در زیبایی بصری شهر دارند، از این رو این عملیات در سطح پارک ها و بوستان های منطقه انجام می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سطح وسیعی از فضای سبز منطقه، تحت پوشش چمن می باشد، عملیات چمن زنی با هدف رشد بهتر و همچنین ایجاد بستر یکنواخت در فضای سبز تداوم دارد.

جوادی بیان داشت: طرح چمن زنی از بوستان شهدای گمنام شروع شده و به ترتیب در همه بوستان ها اجرا می شود تا سیمای شهری چهره ای مرتب و با نشاط داشته باشد.