رئیس شورای اسلامی نصیرشهر گفت: شهرداری با توجه به حجم بالای خدمات چند بعدی به مردم پنجره خدمات حاکمیت است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، علی عبدی با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری افزود: شهرداری با توجه به گستره فعالیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در تحقق این شعار داشته باشد.

وی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری در ۱۴۰۱، سالی موفقیت آمیز را در تحقق برنامه ها تجربه کرد و رضایتمندی شهروندان ماحصل اقدامات بود.

رئیس شورای اسلامی نصیرشهر در ادامه بیان داشت: شهرداری یک نهاد و دستگاه تک خدمتی مانند بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیست و اقدامات شهرداری با زوایای مختلف زندگی جامعه ارتباط مستقیم دارد.

 عبدی ابراز داشت: ایجاد رضایتمندی در نیروها، پیمانکاران طرف قرارداد و برداشتن گام‌های مناسب در مسیر توسعه شهر اتفاقات بسیار خوب و شایان تقدیری بود که در سال گذشته از شهردار و مجموعه زی ربط شاهد بودیم و امیدواریم امسال با توان بیشتر شاهد توسعه متوازن شهر باشیم.