شهردار نصیرشهر در اولین جلسه با معاونین و مدیران واحدهای شهرداری در سال جدید بر توسعه متوازن ، درآمد پایدار و نظم بخشی بخش های مختلف تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در اولین جلسه با معاونین، مدیران واحد های مختلف شهرداری ضمن تبریک سال نو بر محقق شدن شعار مهار تورم و رشد تولید تاکید و اظهار داشت: مدیران باید در محقق شدن شعار سال  با برنامه ریزی مناسب همه ظرفیت ها را به کار گیرند .

وی ابراز کرد: بحمداله امسال پروژه های شاخصی را در سطح منطقه اجرا می کنیم و تحولی در سرانه های عمرانی را شاهد خواهیم بود.

شهردار نصیرشهر بیان داشت: تکمیل پروژه های نیمه کاره سال گذشته اولویت کاری است و تا پایان سال  شهروندان از این پروژه ها بهرمند خواهند شد.

شهسواری همچنین اذعان کرد: توسعه متوازن امکانات، در آمد پایدار و نظم بخشی در حضور به موقع و پاسخگویی به مطالبات شهروندان نیز از اولویت های کاری سال جدید می باشد.