معاونین خدمات شهر و عمرانی و شهرسازی شهرداری نصیرشهر با همکاران زحمتکش در امورخدمات شهر، فضای سبز و ۱۳۷  دیدار عبدانه داشتند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، عباس جوادی  معاون خدمات شهر شهرداری در دیدار با همکاران خود در واحد های خدمات شهر و فضای سبز ضمن تبریک سال نو افزود: حوزه خدمات شهر شهرداری نصیرشهر در خط مقدم خدمت به شهروندان قرار دارد و همکارانم در واحد های مختلف این حوزه  در همه ایام سال و شبانه روزی خادم مردم هستند.

امیر حسین مصور معاون عمرانی و شهرسازی شهرداری نیز ابراز کرد: مردم شریف نصیرشهر قدردان زحمات خدمتگزاران خود در شهرداری هستند و این مهم را با مشارکت و همکاری خود به منصه ظهور می گذارند.

گفتنی است حوزه خدمات شهر شهرداری نصیرشهر شهرداری هر ساله در طرح استقبال از بهار با تنظیف معابر عمومی، کاشت نهال و گل های بهاری جلوه ای ویژه به سیمای شهر می بخشند.