به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر،مهندس رنجی شهردار نصیرشهر به همراه مهندس اصغری و مهندس تیمورپور و معاون فنی وشهرسازی از پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری بازدید نمود.

ایشان در ادامه،ضمن بازدید از کوچه های لاله ۱۷،کوچه شهید ایماشی و لاله هجدهم در جریان مشکلات همشهریان قرار گرفته و دستورات لازم به معاونت فنی وشهرسازی در خصوص لکه گیری و روکش آسفالت کوچه لاله هجدهم نیز صادر فرمودند.