شهردار نصیرشهر افزود: رسیدگی به امور و مشکلات مردم عبادت است و خدمتگزاری رسالت هر مدیر در نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی تصیرشهر، فرشاد شهسواری در چهل و پنجمین ملاقات مردمی خود اظهار کرد: رسالت مدیران نظام مقدس جمهوری جز خدمت به مردم نیست و هر قدم در خدمت رسانی عبادت محسوب می شود.

وی تصریح کرد: امروز کشور به مدیران حدمتگزار نیاز دارد وتوسعه با وجود چنین مدیرانی شتاب خواهد گرفت.

گفتنی است در این ملاقات چهره به چهره شهردار نصیرشهر به مطالبه  ۲۶ نفر از شهروندان دستور لازم را صادر کرد.