شهردار نصیرشهر از غرس نهال با حضور مسئولان در بوستان جنگلی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر با اشاره به ۱۵ اسفند روز درختکاری به غرس نهال تاکید و افزود: کاشت نهال درآموزه های اسلامی مهم شمرده می شود و فواید فراوان زیست محیطی دارد،  درختان یکی  از گرانبها ترین آفریده های خداوند برای انسان است.

وی اظهار کرد: : درخت‌کاری، سنّت حسنه‌ای است که از نیاکان ما به‌جا مانده و هفتۀ منابع طبیعی و «روز درخت‌کاری»، فرصتی است تا در کاشتن نهال و گسترش درخت‌کاری کوشا باشیم، این سنّت حسنه را به فرزندان خود بیاموزیم، فرهنگ احترام به طبیعت را نهادینه کنیم

شهسواری ابراز کرد: به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی مراسم باشکوه کاشت نهال با حضور امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نصیرشهردر بوستان جنگلی برگزار شد.