شهردار نصیرشهر از بهسازی روکش آسفالت خبابان امام رضا(ع) خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در تائید این خبر افزود: شهرداری نصیرشهربا هدف سهولت عبور و مرور و در راستای طرح استقبال از بهار اقدام به لکه گیری و بهسازی روکش خیابان امام رضا(ع) نموده است.
عالی ترین مقام مدیریت شهری نصیرشهر تصریح کرد: بهسازی آسفالت در کاهش ترافیک ، تصادفات و همچنین سیما و منظر شهری نقش مهمی داشته که در طرح نهضت آسفالت بعنوان اولویت های شهری می باشد.
گفتنی است خیابان امام رضا(ع) یکی از شریان های اصلی نصیرشهر محسوب می شود وبهسازی روکش از مطالبه اصلی شهروندان این خیابان بوده است.