شهردار نصیرشهر در این ملاقات مردمی با ۳۰ شهروند دیدار چهره به چهره داشت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشادشهسواری در این دیدار چهره به چهره با تاکید بر دغدغه مندی مدیران در رفع مشکلات شهروندان افزود: مدیر دغدغه مند در رفع مشکلات مردم تلاش خواهد کرد و این یکی از شاخص های مدیر مردمی است.
شهردار نصیرشهر بیان داشت: دیدارهای بی واسطه مردم با شهردار در پاسخگویی به مطالبات وکسب رضایتمندی مردم نقش مستقیم دارد.
گفتنی است در این دیدار فرشاد شهسواری ضمن شنیدن درخواست های شهروندان ، دستورات لازم را صادر کرد.