شهردار نصیرشهر افزود: در طرح استقبال از بهار میدان امام خمینی(ره) وبلوار معابر اصلی با کاشت گل های بهاری رنگ و بوی بهار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به درپیش بودن عید باستانی نوروز و فصل بهار اظهار داشت: بوستانها و بلوار های معابر اصلی تا پایان سال با کاشت گلهای فصلی و همچنین غرس درختان عطر بهار را در سطح شهر می پیچد.

شهردار نصیرشهر ابراز کرد: بیش از ۳۰۰ جعبه گل بنفشه  و ۷۵ جعبه گل میمون در میدان امام خمینی(ره) ، بلوار ولایت و مجموعه ورزشی پارس کاشته شده است.

شهسواری همچنین بیان داشت: ۵۰۰ اصله رز هلندی و ۲۰۰ اصله نهال غیر مثمر نیز در مجموعه ورزشی کاشته شده است و این طرح تا پایان سال ادامه دارد.