صبح امروز تفاهم نامه ساخت مدرسه ۱۵ کلاسه به امضای شهردارنصیرشهر و اداره نوسازی مدارس استان تهران رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری شهردار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، با اشاره به افزایش نرخ دانش آموزی در نصیرشهرافزود: صبح امروز با همت شورای اسلامی نصیرشهر و اداره کل نوسازی مدارس شهرستانهای استان تهران تفاهم نامه ای فی مابین شهرداری و نوسازی مدارس در راستای احداث یک باب مدرسه ۱۵ کلاسه به امضا رسید.

شهردار نصیرشهر تصریح کرد: این مدرسه در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع و بصورت مشترک با اداره نوسازی در مدت ۱۸ ماه احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

علی عبدی رئیس شورای اسلامی نصیرشهر نیز بیان داشت: رشد نرخ روز افزون دانش آموزی در نصیرشهر در آینده نزدیک به معظلی مبدل می شود و تعامل شهرداری  با نوسازی مدارس وبا احداث این مدرسه از بحران جلوگیری می کنند.

رئیس شورای اسلامی نصیرشهر تاکید کرد: تامین فضای آموزشی مورد نیاز نصیرشهر مشارکت بیشترخیرین را طلب می کند و شهرداری و شورای اسلامی آمادگی لازم را در ساخت مدارس با خیرین دارد.