شهردار نصیرشهر افزود: دیدار های بی واسطه با شهروندان مصداق رعایت حقوق شهروندی است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در چهل و سومین ملاقات مردمی که سه شنبه هر هفته برگزار می شود، دیدارهای بی واسطه با شهروندان را مصداق بارز رعایت حقوق شهروندی برشمرد و اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع و پیگیری مطالبات آنان از وظایف مدیران شهرداری است و این دیدارها مصداق بارز رعایت حقوق شهروندی است.

وی تصریح کرد: برگزاری جلسات ملاقات مردمی تاثیر بسزایی در جلب رضایت شهروندان و تسریع رسیدگی به پرونده ها دارد.

گفتنی است در این دیدارها اهم مطالبات شهروندان در خصوص کسب پروانه ساخت، حق تفکیک، دریافت انشعابات و کمیسون ماده ۱۰۰ بوده است که با دستور شهردار در روند اجرا قرار گرفت.