شهردار نصیرشهر پاسخگوی شهروندان در سامانه ۱۱۱ از ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۱ اسفند خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر،فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر با حضور فرماندار شهرستان و شهرداران رباط کریم و پرند از ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه ، اول اسفند ماه پاسخگوی سوالات شهروندان از طریق سامانه ۱۱۱ خواهد بود.

لازم به ذکر است شهروندان نصیرشهر می توانند با شماره گیری تلفن ۱۱۱ (سامانه سامد) از ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه اول اسفند مشکلات و سوالات خود را بی واسطه با شهردار مطرح و پاسخ خود را دریافت نمایند.