به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، شهرداری نصیرشهر در آستانه نوروز،جداول معابر اصلی و فرعی شهر را رنگ آمیزی میکند.

مهندس حسین رنجی شهردار نصیر شهر در این باره گفت : در راستای خدمت رسانی به مردم شریف نصیر شهر و استقبال از بهار رنگ آمیزی جداول جاده ساوه،بلوار ولایت،۳۰ متری امام خمینی(ره) و تعدادی از معابر فرعی به اتمام رسیده و بلوار آرامستان و تعدادی از معابر فرعی در حال رنگ آمیزی میباشد.