شهردار نصیرشهر در چهل و دومین ملاقات مردمی خود با شهروندان دیدار چهره به چهره داشت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در این ملاقات مردمی افزود: در این دیدارهای بی واسطه ، شهروندان مشکلات رامستقیم مطرح نموده و در صورت امکان و مسیرقانونی مشکلات با سرعت بیشتری مرتفع می شود.

وی ابراز کرد: خدمت رسانی و پاسخگویی به مطالبات انتظار مردم است و مدیران شهرداری این دو اصل را سرلوحه خود قرار داده اند.

گفتنی است در این ملاقات مردمی شهردار نصیرشهر به مطالبات  ۳۰ شهروند بی واسطه پاسخ داده و با رعایت موازین قانونی در راستای رفع مکشلات ، دستورات لازم را صادر کرد.