به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر،مراسم درختکاری  همزمان با هفته منابع طبیعی  در نصیر شهر با حضور مسئولین شهری ،مردم نصیر شهر  وجمعی از دانش آموزان  در پارک شهید فرمانی (تپه دوقلو) برگزار گردید.