شهردار نصیرشهر از رشد ۸۰ درصدی بودجه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با بیان اینکه بودجه امسال ۶۵۰ میلیارد ریال بوده ولی بیش از ۱۱۰۰ میلیارد ریال محقق شده است افزود: امسال ۴۵۰  میلیارد ریال بیشتر از بودجه محقق شده و در سال آینده بودجه شهرداری با افزایش ۸۰ درصدی خواهد بود.

شهسواری اذعان کرد: رشد متناسب بودجه و تحقق آن ارتباط مستقیمی با توسعه شهرخواهد داشت و می توان پروژه های بیشتری را در راستای رشد سرانه ها تعریف کرد.