رئیس شورای اسلامی نصیرشهر تاکید کرد: توزیع عادلانه محور تصمیمات و مصوبات شورای اسلامی و پروژه های شهرداری است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، علی عبدی رئیس شورای اسلامی در نشست خبری با اصحاب رسانه و فعالین اجتماعی افزود: استفاده همگان از امکانات شهر و توزیع عالانه در همه محله ها توجه به حقوق شهروندی است که شورای اسلامی شهر بعنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری به آن توجه ویژه دارد.

وی در ادامه بیان کرد: شورای اسلامی حامی شهرداری در اجرای طرح های عمرانی است و بهره برداری از پروژه های مختلف سرانه ها توسعه می یابد.

عبدی خاطر نشان کرد: شورای اسلامی در دور ششم مصم تر از گذشته به مطالبات شهروندان توجه می کند و محور مصوبات را عدالت در توزیع امکانات قرار داده تا همگان به اندازه استفاده کنند.