شهردار نصیرشهر از احداث درمانگاه تخصصی در سال آینده با جذب سرمایه گذار خبر دارد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در نشست خبری با اصحاب رسانه و فعالین اجتماعی با ارائه برنامه های سال آینده و با اشاره به ضرورت احداث درمانگاه تاکید کرد: با رشد جمعیت نصیرشهر در چند سال اخیر و نیاز سنجی های صورت گرفته ضرورت احداث درمانگاه تخصصی پیشتر احساس می شود .

وی بیان کرد: شهرداری با جذب سرمایه گذار آمادگی این طرح بهداشتی را دارد تا سرانه بهداشت و درمان افزایش یافته و به تبع آن رضایتمندی شهروندان تامین شود.

شهسواری ابراز کرد: این مرکز درمانی در زمینی به مساحت ۱۷۰۰ متر مربع احداث خواهد شد و شهرداری در این راستا اقدام به مشاورو تهیه نقشه کرده است.