شهردار نصیرشهر در چهلمین ملاقات مردمی خود با شهروندان دیدار بی واسطه داشت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر ، فرشاد شهسواری  همانند سه شنبه های هر هفته با تعدادی از شهروندان دیدار چهره به چهره داشت.

شهردار نصیرشهر در این ملاقات مردمی به مطالبات شهروندان که اهم آن در دریافت پروانه ساخت، تقسیط عوارض و حق تفکیک ،و دریافت نامه تایید انشعابات هست رسیدگی و دستورات لازم را در راستای پاسخگویی شفاف صادر کرد.