شورای نام گذاری نصیرشهر معابر کاشی فروشان، ورودی ده حسن و کمربندی وهن آباد را نام گذاری کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر ، امیر حسین مصور معاون فنی و شهرسازی شهرداری نصیرشهر افزود: شورای نام گذاری معابر نصیرشهر با حضور اعضا برگزار و خیابان اصلی بازار کاشی فروشان به نام تخت جمشید نامگذاری شد و ۱۲ متری برتر نیز به نام پاسار گاد تغییر نام داد. معابر فرعی نیز به ترتیب از نام اصلی نشات می گیرند.

معاون شهردار نصیرشهر اضافه کرد: نام گذاری معابر بازار کاشی فروشان با توجه به تناسب صنف پیشنهاد و مورد تائید اعضا قرار گرفته است.

وی بیان داشت: خیابان ده حسن با توجه به نام گذاری بلوار شهید سلیمانی در امتدار ورودی ده حسن به نام سردار دلها شهید سلیمانی نام گذاری شد.

مصور در پایان ابراز کرد: کمربندی وهن آباد با توجه به وجود پارگ جنگلی و احترام به جایگاه شهدای جنگلبانی به نام بلوار شهدای جنگلبان نام گذاری گردید.