معاون خدمات شهر شهرداری نصیرشهر از جمع آوری تعدادی قلاده سگ در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، عباس جوادی در راستای رفاه وآسایش شهروندان افزود: با دستور شهردار و ازدیاد آنها وهمچنین اضطراب خانواده ها از حمله به کودکان و بانوان جمع آوری سگ های بلا صاحب در اولویت های این معاونت قرار گرفت و تا امروز بیش از ۴۲۰ قلاده سگ جمع آوری شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: سگ ها پس از جمع آوری  به محل نگهداری انتقال و با رعایت دستورالعمل نگهداری می شوند.

جوادی ابراز کرد: شهروندان در صورت مشاهده سگهای ولگرد می توانند با شماره خدماتی ۱۳۷ و یا مراجعه به تارنمای اینترینتی https://137.nasirshahr.ir/ و همچنینی با شماره تماسمعاونت خدمات شهر به شماره ۵۶۸۷۷۱۵۳ تماس حاصل نمایند.