تبیین فرهنگ ایرانی اسلامی در جامعه امروز از ضروری ترین اموری است که دستگاهها به آن توجه ویژه ای باید داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی شهردای و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در حاشیه شورای فرهنگ عمومی شهرستان رباط کریم که با حضور ائمه جمعه رباط کریم و نصیرشهر، فرماندار، رئیس دادگستری، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) ، جانشین فرماندهی انتظامی ،شهرداران و روسای شوراهای اسلامی نصیرشهر و رباط کریم و روسای ادارات در دفتر امام جمعه نصیرشهر برگزار شد، افزود: برنامه های فرهنگی باید با قوت بیشتری اجرا شود تا در برابر هجمه زیاد ضد فرهنگی غرب مقابله شود. فرهنگ ایرانی اسلامی بعنوان غنی ترین فرهنگ می تواند راهگشای سبک زندگی مردم باشد.
وی تصریح کرد: قطعا تاثیر کارهای فرهنگی در کشور با گذر زمان و تولید محتوای مناسب مدتها در سبک و روش زندگی ماندگار خواهد بود و مقوله فرهنگ در همه امور جامعه نقش دارد.
علی عبدی رئیس شورای اسلامی نصیرشهر نیز ابراز کرد: امروز ضرورت برنامه های فرهنگی بیش از گذشته در رفتارهای اجتماعی مردم ملموس است و دستگاهها با همه ظرفیت در بازخوانی دوباره فرهنگ ایرانی و تبیین آن در جامعه تلاش کنند.