تنظیف معابر اصلی و فرعی نصیر شهر مرهون زحمات شبانه روزی کارگران خدوم شهرداری است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با بیان اینکه پاکیزگی شهر مدیون تلاش های کارگران زحمتکش شهرداری در طول شبانه روز است ، اظهار داشت: جمع آوری زباله ها و تنظیف معابر اصلی و فرعی ، وظیفه ای است که کارگران خدوم بصورت ۲۴ ساعته انجام می دهند و حق والانصاف باید قدردان این تلاش ها بود.
وی در ادامه تصریح کرد: لایروبی جوی های آب در سیمای شهر موثر است و نسبت به نیاز در طرح های جهادی اجرا می شود.
شهسواری ابراز کرد: پاکیزه نگهداشتن شهر به طور یقین با مشارکت مطلوب شهروندان میسر می شود و شروع فرهنگ سازی از درون خانواده ها صورت می پذیرد.