به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر در این پیام آمده است: بدون تردید منابع طبیعی همواره به منزله زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی داشته و باید بیش از پیش قدر و منزلت آن مورد توجه قرار گیرد.

روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، تلنگری است تا بدانیم فرزندان ما و آیندگان، برای ادامه حیات، وابسته به رفتار امروز ما در مقابل حفظ منابع طبیعی هستند.

مجموعه شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر  ضمن آرزوی توفیق برای  فعالان این عرصه،  پانزدهم اسفند، روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی را  تبریک عرض می نمایند.