شهردار نصیرشهر در دیدار چهره به چهره با شهروندان گفت: گره گشایی و خدمت فلسفه وجودی مدیران شهرداری است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در سی وهفتمین ملاقات مردمی خود با تاکید بر گره گشایی از مشکلات مردم افزود: فلسه وجودی مدیران خدمت و گره گشایی از موانع مردم است و این فرصت مغتنم اندک خواهد بود.

شهردار نصیرشهر در این دیدارها ضمن بررسی مشکلات شهوندان دستور لازم را در راستای رفع  آنها صادر کرد.