شهردار نصیرشهر از تسطیح محوطه بوستان شهید مفتح خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در راستای رفاه حال مردم افزود: محوطه پیرامونی بوستان شهید مفتح و زمین چمن مصنوعی تسطیح و هموار شد.

وی تصریح کرد: تسطیح ،جمع آوری نخاله های ساختمانی و زیبا سازی سیمای شهری از مطالبه های به حق شهروندان است که شهرداری در اولویت اقدامات خود قرار داده است.

  گفتنی است با تسطیح این محوطه، مسیر بوستان شهید مفتح به سایت ورزشی ( زمین چمن، زمین والیبال ) هموار و عبور و مرور نیز تسهیل می شود.