شهردار نصیرشهر به همراه اعضای شورای اسلامی از پروژه ورزشی زمین چمن مصنوعی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری شهردار به همراه علی عبدی رئیس ،مسعود اصغری خزانه دار و علی محمودی اعضای شورای اسلامی نصیرشهر از پروژه در حال احداث زمین چمن مصنوعی  و  والیبال بازدید کردند.

گفتنی است در این بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی بر سرعت بخشیدن پروژه با رعایت استاندارد های فنی تاکید کردند.