شهردار نصیرشهر در بازدید میدانی رئیس دادگستری و دادستان رباط کریم از آغاز فعالیت حوزه قضایی نصیرشهر در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به بازدید رحمانی رئیس جدید دادگستری و علیش پور دادستان شهرستان رباط کریم از ساختمان حوزه قضایی نصیرشهر که با حضور اعضای شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: با شروع فعالیت حوزه قضایی و ادارات در نصیرشهر گامی جدی در تبدیل به بخش شدن برداشته خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: کاهش تردد شهروندان در دعاوی حقوقی و کیفری به رباط کریم مطالبه به حق شهروندان است که بزودی با شروع فعالیت حوزه قضایی پاسخ داده می شود.
شهسواری همچنین ابراز کرد: بحمداله رئیس دادگستری و دادستان شهرستان رباط کریم نگاه مثبت و تعامل خوبی را در راستای فعالیت هرچه سریعتر حوزه قضایی دارند.