شهردار نصیرشهر از تشکیل جلسه کمیته درآمد شهرداری در راستای تقویت درآمد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در راستای افزایش درآمد شهرداری افزود: از آیتم های درآمد زا برای شهرداری، پیگیری و وصول عوارض نوسازی و پسماند شهر می باشد که باید بطور جدی پیگیری  و در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: در راستای صرفه و صلاح شهرداری در تلاشیم با کاهش هزینه‌های مازاد مجموعه شهرداری که خود یک نوع درآمد برای شهرداری  محسوب می شود گامهای موثری برداریم.

شهردار نصیرشهر با اشاره به بدهی پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ به شهرداری  عنوان کرد: شهرداری مکلف است هر چه زودتر نسبت به اخذ طلب خود از این پرونده ها اقدام کند.

شهسواری ابراز کرد: وصول به موقع درآمدهای پیش‌بینی شده، مدیریت منطقه را در ارائه خدمات کارآمد و مکفی و نیز تحقق اهداف، برطبق برنامه‌های تدوین شده یاری ‌می‌کند لذا بسیار ضروری به نظر می‌رسد، عوامل مؤثر در معوق شدن مطالبات شهرداری شناسایی شده و راهکارهایی جهت چگونگی وصول آن پیشنهاد و اجرا شود.