شهردار نصیرشهر از ادامه فعالیت تیم ویژه جمع آوری سگهای ولگرد در خیابان های اخوان و رجایی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به اجرای طرح جمع آوری سگهای ولگرد در دومین روز تاکید کرد: تیم ویژه سگهای ولگرد خیابان‌های اخوان و رجایی را زنده گیری کرده و به محل تعیین شده جهت نگهداری ارسال می کند.
وی تصریح کرد: شهرداری نصیرشهر در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان طرح جمع آوری سگهای ولگرد را خیابان به خیابان و محله به محله اجرا خواهد نمود .
گفتنی است جولان سگ‌های ولگرد در معابر و خیابان ها موجب ترس و دلهره بانوان و کودکان و گلایه شهروندان شده و امنیت روانی و جانی آنها را با مخاطره روبرو ساخته بود که با اقدام جهادی شهرداری نصیرشهر جمع آوری می شوند.