شهردار نصیرشهر از جمع آوری سگ های ولگرد در خیابان اصلی نصیرشهر و خیابان مفتح خبر داد.
به گزارش شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره اجرایی شدن اولین مرحله از جمع آوری سگهای ولگرد افزود: تیم ویژه جمع آوری که از امشب کار خود را آغاز کرده با جمع آوری سگهای ولگرد در خیابان اصلی و مفتح اولین گام را برداشت.
شهردار نصیرشهر در ادامه این معضل را گریبان گیر اکثریت شهرها برشمرد و تاکید کرد: وجود سگهای ولگرد در بیشتر شهرها به معضل اجتماعی مبدل شده که تیم شهرداری سگ ها را زنده گیری می کند.
شهسواری تصریح کرد: مشارکت شهروندان در اجرای این طرح بی بدیل است و شهروندان در صورت مشاهده می توانند با معاونت خدمات شهر تماس حاصل کنند.