شهردار نصیرشهر گفت: نهضت نظافت معابر عمومی نصیرشهر بصورت محله به محله انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در راستای تنظیف معابر شهری تاکید کرد: طرح نظافت معابر عمومی محلات نصیرشهر در طرح نهضت نظافت در حال انجام است و هر روز محله ای تنظیف می شود.
شهردار نصیرشهر همچنین به لایروبی جوی های آب اشاره و بیان کرد: در اجرای طرح نهضت نظافت علاوه بر نظافت معابر ، جوی های آب نیز لایروبی می شوند تا هدایت آب های سطحی روان صورت گیرد.
شهسواری ابراز کرد: نهضت نظافت معابر در زیبایی سیمای شهر و همچنین کاهش آلودگی ها نقشی راهبردی خواهد داشت و رعایت حقوق شهروندی در نظافت شهر مطالبه عامه مردم است