شهردار نصیر شهر از تشکیل تیم ویژه در جمع آوری سگهای ولگرد تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در راستای پاسخگویی به مطالبه به حق جمع آوری سگهای ولگرد افزود: با آغاز به کار تیم ویژه از شب جاری ، طرح جمع آوری سگهای ولگرد با قید فوریت در حال اجرا است تا دیگر شاهد مزاحمت این حیوانات به شهروندان نباشیم.
وی تصریح کرد: حضور سگهای ولگرد اولویت شهرداری قرار دارد و با تشکیل تیم ویژه در اسرع وقت سگهای ولگرد از سطح منطقه جمع آوری می شوند.
گفتنی است شهردار نصیرشهر در حادثه حمله سگ ولگرد به کودک ضمن عذر خواهی از خانواده دستور دلجویی و رسیدگی فوری به وضعیت کودک را صادر کرد.