شهردار نصیرشهر در این ملاقات عمومی با ۳۱ شهروند دیدار چهره به چهره داشت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در سی و چهارمین ملاقات عمومی خود با شهروندان از نزدیک به مشکلات و مطالبه های آنان رسیدگی کرد.

گفتنی است در این ملاقا عمومی ۳۱ شهروند مطالبه خود را با شهردار نصیرشهر مطرح مرده و دستور لازم در راستای تکریم  حقوق شهروندی که احترام متقابل و پاسخگویی شفاف و قانونی به مطالبه های شهروندان است را صادر نمود.