به همت معاونت خدمات شهر شهرداری نصیرشهر باکس های شن و نمک شارژ شده و آماده استفاده در زمان نزولات آسمانی هستند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر؛ باکس های شن و نمک که همزمان با شروع فصل سرما در اقصی نقاط شهر مستقر می شوند با کیسه های شن و نمک شارژ شدند.
گفتنی است شهرداری نصیرشهر با هدف خدمت رسانی مطلوب و پیشگیری از یخ زدگی معابر با جانمایی مناسب اقدام به استقرار باکس های شن و نمک کرده است.