شهردار نصیرشهر گفت: نظم بخشی کارکنان و بیان عملکرد شهرداری دو عامل کسب رضایتمندی شهروندان است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در شورای معاونین که صبح امروز با حضور عالمی مدیر حوزه شهردار،حسنی معاون مالی،مصور معاون عمران و شهرسازی ، جوادی معاون خدمات شهر، قریشی مدیر حراست، اسفندیاری مدیر بازرسی و انصاری مدیر روابط عمومی برگزار شد با تاکید بر نظم بخشی کارکنان اظهار داشت: حضور به موقع و تعهد کارکنان در انجام وظیفه تاثیر مستقیمی در افزایش کارکرد دارد . اولین وظیفه هر کارمند و کارگر در مجموعه شهرداری حضور به موقع در محل خدمت است که باید بادقت مورد رصد قرار گیرد.

وی در ادامه تصریح ئکرد: طرح ترلفیکی معابر اصلی شهر در دست بررسی کارشناسی است که پس از اتمام اجرایی خواهد شد تا در پیک ساعات عبور و مرور شاهد ترافیک روان باشیم.

شهردار نصیرشهر بیان داشت: پروژه های عمرانی، ورزشی نیزمطابق با برنامه زمانبندی با نظارت و رصد معاونت عمران و شهرسازی پیگیری شود تا برای افتتاح و بهره برداری در ایام الله دهه فجر آماده شوند.

شهسواری همچنین با تاکید بر شفاف سازی عملکرد شهرداری و اطلاع رسانی به شهروندان افزود: بیان شفاف عملکرد شهرداری در تمامی حوزه فعالیتی ضروری است که از سوی روابط عمومی این مهم انجام می پذیرد.