صبح امروز با حضور اعضای شورای اسلامی نصیرشهر کانال آب های سطحی در انتهای خیابان علم و صنعت به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر؛ فرشاد شهسواری در خصوص این پروژه افزود: با بهره برداری از این پروژه مهم مشکلات هدایت آبهای سطحی در شهر مرتفع شده و آبها به سوی تصفیه خانه هدایت می شوند.

وی تصریح کرد: این پروژه مطابق با نیاز سنجی صورت گرفته طراحی و اجرا شده است و یکی از مهمترین معضلات بهداشتی منطقه که تجمع آبهای سطحی در اطراف شهر بوده رفع خواهد شد.

شهسواری در ادامه بیان کرد: کانال آبهای سطحی با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال و به طول ۴۰۰ متر و در عرض ۱۲۰ سانتی متر به اجرا در آمده است.