شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر از پروژه های عمرانی در دست اقدام  بازدید میدانی کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر؛ فرشاد شهسواری شهردا به همراه علی عبدی رئیس، مسعود اصغری خزانه ار و علی محمودی عضو شورای اسلامی نصیرشهر ازپروژه های در دست اقدام اظهار داشت: اعضای شورا در این بازدید روند اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی و ورزشی را مورد بازبینی قرار دادند و در توصیه های لازم را در بهتر انجام شدن این پروژه ها بیان کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: پروژه ورزشی چمن مصنوعی با پیشرفت مطلوبی در حال اجرا است و این زمین با رعایت استاندرهای لازم و امکانات سرویس بهداشتی، رختکن ، بوفه و پارکینگ با اعتبار حداقل ۲۰ میلیارد ریال در حال احداث است.

شهسواری همچنین ابراز داشت: پروژه عمرانی گلخانه نیز با پیشرفت ۶۰ درصدی در زمین به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع و با اعتبار۳۰ میلیارد ریالی در حال تکمیل شدن است.