شهردار نصیرشهر گفت: لایروبی  و تنظیف جوی های سطح شهر با قید فوریت در دستور کار شهرداری است تا در هدایت آب های سطحی مشکلی نداشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به شروع نزولات آسمانی افزود: هدایت آبهای سطحی که در اثر بارش ها صورت می گیرد با لایروبی و تنظیف جوی ها سطح شهر انجام خواهد پذیرفت.

وی تاکید کرد: شهرداری در نظافت شهر وظایفی دارد که به آنها جامه عمل می پوشاند و شهروندان نیز می توانند با بیان پیشنهادات و ارائه گزارشات شهرداری را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.

شهسواری ابراز کرد: سامانه تلفنی و برخط ۱۳۷ بعنوان طنین صدای شهروندان آماده دریافت گزارش ها در حوزه خدماتی است و شهروندان با تماس و یا ارسال مشکلات به سامانه برخط  https://137.nasirshahr.ir  مشارکت خود را به منصه ظهور قرار دهند.